Trang thành viên Shop thú cưng Lona Pets


Trang thành viên

Trang thành viên

Trang Thành Viên trên Lona Pets Dreamland Nha Trang là trang hiển thị thông tin của Khách hàng, giỏ hàng, lịch sử mua hàng, cũng như trạng thái vận chuyển của đơn hàng.

- Quản lý Hồ sơ đăng ký thành viên của Khách hàng.

- Quản lý Đơn hàng đã mua, đã thanh toán, đã hoàn trả, đã hủy bỏ.

- Quản lý dõi trạng thái đơn hàng đang được vận chuyển

Quý khách xem Trang thành viên tại đây

Chia sẻ