VNSLC 4208 ĐỒ CHƠI 180G

VNSLC 4208 ĐỒ CHƠI 180G

598 lượt xem

Điều kiện:

Chia sẻ

Đồ chơi cho chó bóng vải tết thừng có tay cầm - Huấn luyện chó
Kích thước: dài 35cm, thích hợp cho chó trung bình và lớn.