RỌ MÕM

RỌ MÕM

494 lượt xem

Điều kiện:

Chia sẻ

Kích thước:

Size S: chu vi mõm: 16cm, độ dài mõm: <10cm

Size M: chu vi mõm: 20cm, độ dài mõm: <12cm

Size L: chu vi mõm: 22cm, độ dài mõm: <14cm

Chu vi mõm đo từ vị trị cách chóp mũi ~2cm, độ dài mõm đo từ chóp mũi đến ngang mắt